Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde şekildeki gibi m1 ve m2 kütleleri O noktasında çarpışarak yapışıyor.     Çarpışma sonrası yapışarak birlikte hareket eden cisimlerin ortak hızı kaç m/s'dir? ( Sin 300 = 1/2 ; Cos 300 = ( qrt{3} ) /2 )A)1B) 2C) 3D) 4E) 5

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

 Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde şekildeki gibi m1 ve m2 kütleleri O noktasında çarpışarak yapışıyor.     

Çarpışma sonrası yapışarak birlikte hareket eden cisimlerin ortak hızı kaç m/s'dir? 

( Sin 300 = 1/2 ; Cos 300( qrt{3} ) /2 )


A)1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:30:25
  1. İlk olarak, bu sorunun sürtünmesiz bir düzlemde gerçekleştiğini unutmamalıyız. Yani, cisimlerin hareketi sırasında any bir dirençle karşılaşmayacaklar.
  2. Çarpışmadan önceki durumumuza baktığımızda, m1 kütlesi v1 hızıyla, m2 kütlesi ise v2 hızıyla hareket ediyor.
  3. Çarpışma sırasında, momentum korunumu kanunu gereği, toplam momentum çarpışmadan önce ve sonra aynı kalır. Yani,
    • *m1 v1 + m2 v2 = (m1 + m2) v**
  4. Çarpışmadan sonraki durumumuzda ise, iki cisim yapışarak tek bir cisim haline geliyor. Bu nedenle, ortak hızı v olarak adlandırıyoruz.
  5. Soruda verilen eşitlikleri kullanarak, v'yi bulmak için bu denklemi çözelim.

m1 v1 + m2 v2 = (m1 + m2) v 3 4 + 2 5 = (3 + 2) v 12 + 10 = 5 v 22 = 5 v v = 22 / 5 v = 4,4 m/s

Bu nedenle, çarpışma sonrası yapışarak birlikte hareket eden cisimlerin ortak hızı 4,4 m/s'dir.