"12. yüzyılda Afrikalı Konstantin, Tunus’tan getirdiği tıp alanındaki eserleri Salerno’da Latinceye kazandırmıştır. 13. yüzyılda Roma İmparatoru, İslam bilimlerinin tanınması amacıyla Salerno’da çeviriler yaptırdı. Çeviri faaliyeti, Almanya ve Fransa’ya yayılarak 14. yüzyılda bütün Avrupa’yı etkisi altına almıştır. 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar astronomi ve matematik bilginlerinin Latinceye çevrilen eserleri ve ele aldıkları problemlere yönelik çözümleri Galilei, Bacon, Da Vinci gibi bilim insanlarının tartışmaları arasına girmiştir. Bu tartışma konuları 15.-17. yüzyılda matematik felsefesi ve doğa metafiziği tartışmalarında yer almıştır. Yunancadan Farsçaya çevrilen eserler, Tebriz ve Trabzon üzerinden Anadolu ile Bizans’a geçmiştir. Bu yollardan sonra çeviri hareketinin İtalya ve Avrupa’ya ulaştığı ve 16.-17. yüzyılın sonlarına kadar çevirilerin devam ettiği görülmektedir. Bu sırada elde edilen kitap, buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim insanlarının eline ulaştırıldı."Fuat Sezgin'in "İstanbul Üniversitesi Açılış Konuşmaları" adlı eserinden derlenen bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?A)Çeviriler, 12-17. yüzyılda Batı’yı bilim ve felsefe alanlarında etkilemiştir.B) Çeviriler, tıbbi ve bilimsel tekniklerin aktarımını hızlandırdı.C) Çevirilen eserler, Doğu’dan Anadolu'ya ve Avrupa’ya geçmiştir.D) Çeviriler, Tunus’tan getirilen eserlerin Latinceye çevrilmesiyle başlar.E) Çeviriler, yeni ve özgün çalışmaların yapılmasını zorlaştırmıştır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

"12. yüzyılda Afrikalı Konstantin, Tunus’tan getirdiği tıp alanındaki eserleri Salerno’da Latinceye kazandırmıştır. 13. yüzyılda Roma İmparatoru, İslam bilimlerinin tanınması amacıyla Salerno’da çeviriler yaptırdı. Çeviri faaliyeti, Almanya ve Fransa’ya yayılarak 14. yüzyılda bütün Avrupa’yı etkisi altına almıştır. 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar astronomi ve matematik bilginlerinin Latinceye çevrilen eserleri ve ele aldıkları problemlere yönelik çözümleri Galilei, Bacon, Da Vinci gibi bilim insanlarının tartışmaları arasına girmiştir. Bu tartışma konuları 15.-17. yüzyılda matematik felsefesi ve doğa metafiziği tartışmalarında yer almıştır. Yunancadan Farsçaya çevrilen eserler, Tebriz ve Trabzon üzerinden Anadolu ile Bizans’a geçmiştir. Bu yollardan sonra çeviri hareketinin İtalya ve Avrupa’ya ulaştığı ve 16.-17. yüzyılın sonlarına kadar çevirilerin devam ettiği görülmektedir. Bu sırada elde edilen kitap, buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim insanlarının eline ulaştırıldı."

Fuat Sezgin'in "İstanbul Üniversitesi Açılış Konuşmaları" adlı eserinden derlenen bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?


A)Çeviriler, 12-17. yüzyılda Batı’yı bilim ve felsefe alanlarında etkilemiştir.
B) Çeviriler, tıbbi ve bilimsel tekniklerin aktarımını hızlandırdı.
C) Çevirilen eserler, Doğu’dan Anadolu'ya ve Avrupa’ya geçmiştir.
D) Çeviriler, Tunus’tan getirilen eserlerin Latinceye çevrilmesiyle başlar.
E) Çeviriler, yeni ve özgün çalışmaların yapılmasını zorlaştırmıştır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:30

Ortaçağ'da, Avrupa'da bilim ve felsefe alanında bir uyanış yaşandı. Bu uyanış, büyük ölçüde İslam dünyasından yapılan çeviriler sayesinde gerçekleşti.

  1. yüzyılda Afrikalı Konstantin, Tunus'tan getirdiği tıp alanındaki eserleri Salerno'da Latinceye kazandırdı. 13. yüzyılda Roma İmparatoru, İslam bilimlerinin tanınması amacıyla Salerno'da çeviriler yaptırdı. Çeviri faaliyeti, Almanya ve Fransa'ya yayılarak 14. yüzyılda bütün Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Yunancadan Farsçaya çevrilen eserler, Tebriz ve Trabzon üzerinden Anadolu ile Bizans'a geçmiştir. Bu yollardan sonra çeviri hareketinin İtalya ve Avrupa'ya ulaştığı ve 16.-17. yüzyılın sonlarına kadar çevirilerin devam ettiği görülmektedir.

Bu çeviriler, Avrupa'daki bilim insanlarının yeni fikirler öğrenmelerine ve özgün çalışmalar yapmalarına olanak sağladı. Bu nedenle, çevirilerin yeni ve özgün çalışmaların yapılmasını zorlaştırdığı söylenemez.

Cevap: E) Çeviriler, yeni ve özgün çalışmaların yapılmasını zorlaştırmıştır.