Mezonlar ile ilgiliI.Sıfır ya da tam sayılı spinli parçacıklardır.II. Bilinen en ağır mezonlar pionlardır.III.Kuark-antikuark birleşimidir.IV.Protonlar mezon ailesine aittir.yargılarından hangileri doğrudur?A)I ve IIB) I ve IIIC) I, II ve IIID) I, II ve IVE) II, III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Mezonlar ile ilgili

I.Sıfır ya da tam sayılı spinli parçacıklardır.

II. Bilinen en ağır mezonlar pionlardır.

III.Kuark-antikuark birleşimidir.

IV.Protonlar mezon ailesine aittir.

yargılarından hangileri doğrudur?


A)I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:35:17

1. Adım: Mezonların temel özelliklerini anla

 • Mezonlar, sıfır ya da tam sayılı spinli parçacıklardır. Yani, kendi eksenleri etrafında dönüş yaparken bir tam dönüşünü tamamlamak için geçen süreye "spin" denir ve mezonların spini sıfır veya bir tam sayıdır.
 • Mezonlar, kuark-antikuark birleşimidir. Yani, bir mezon, bir kuark ve onun karşıtı olan bir antikuarktan oluşur.
 • Mezonlar, protonlardan daha hafiftir. Yani, mezonlar atomların çekirdeğinde bulunan protonlardan daha az kütleye sahiptir.

2. Adım: Soruyu analiz et

 • Soru, mezonlar ile ilgili dört yargı içermektedir.
 • Her bir yargı, mezonların bir özelliğini ifade etmektedir.
 • Sorunun cevabı, bu yargılardan hangilerinin doğru olduğunu belirlemektir.

3. Adım: Yargıları değerlendir

 • I. Sıfır ya da tam sayılı spinli parçacıklardır.

  • Bu yargı doğrudur. Mezonlar, sıfır ya da tam sayılı spinli parçacıklardır.
 • II. Bilinen en ağır mezonlar pionlardır.

  • Bu yargı yanlıştır. Bilinen en ağır mezonlar pionlar değil, toponiyonlardır.
 • III. Kuark-antikuark birleşimidir.

  • Bu yargı doğrudur. Mezonlar, kuark-antikuark birleşimidir.
 • IV. Protonlar mezon ailesine aittir.

  • Bu yargı yanlıştır. Protonlar, hadron ailesine aittir, mezon ailesine ait değildir.

Sonuç

 • Sorunun cevabı B) I ve III'tür.

Cevap: B) I ve III