"İsteyerek yapılan her harekette ahlakiliğin damgası vardır. Doğrusu bir eylemin ahlakiliği bilinçli yapılmasına bağlıdır. "Bu ifadeden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?A)Ahlaklı olmak için bireyin bilinçliliği gerekir.B) Ahlak ile isteme ilişki içindedir.C) Birey ahlaklı olmak için önce ahlaklı olmayı istemelidir.D) Ahlak, birey istese de istemese de zorunluluktan ortaya çıkar.E) İsteyerek yapılan bir davranışta ahlakın izleri görülür.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:59

"İsteyerek yapılan her harekette ahlakiliğin damgası vardır. Doğrusu bir eylemin ahlakiliği bilinçli yapılmasına bağlıdır. "

Bu ifadeden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?


A)Ahlaklı olmak için bireyin bilinçliliği gerekir.
B) Ahlak ile isteme ilişki içindedir.
C) Birey ahlaklı olmak için önce ahlaklı olmayı istemelidir.
D) Ahlak, birey istese de istemese de zorunluluktan ortaya çıkar.
E) İsteyerek yapılan bir davranışta ahlakın izleri görülür.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:15
  1. Ahlak, insanların davranışlarını düzenleyen kurallardır.
  2. Bilinçli olmak, bir şeyin farkında olmak ve onu anlamak demektir.
  3. İsteyerek yapılan bir davranış, bilinçli olarak yapılan bir davranıştır.
  4. Bu nedenle, ahlaklı olmak için bireyin bilinçli olması gerekir.
  5. Ahlak ile isteme ilişki içindedir. Çünkü ahlaklı bir davranış, bilinçli olarak istenen bir davranıştır.
  6. Birey ahlaklı olmak için önce ahlaklı olmayı istemelidir.
  7. Ahlak, birey istese de istemese de zorunluluktan ortaya çıkmaz. Çünkü ahlak, insanın özgür iradesiyle yaptığı seçimlerdir.
  8. İsteyerek yapılan bir davranışta ahlakın izleri görülür. Çünkü isteyerek yapılan bir davranış, bilinçli olarak yapılan bir davranıştır.

Sorunun cevabı D seçeneğidir. Ahlak, birey istese de istemese de zorunluluktan ortaya çıkar.