Ayrık kulak memesi fenotipindeki bir adam ile ayrık kulak memesi fenotipindeki bir kadının ilk çocukları yapışık kulak memesi fenotipine sahip bir dişidir.Buna göre;I. Fenotipik farklılığın nedeni tek bir genin iki aleli olmasıdır.II. Yapışık kulak memesi fenotipi X bağlantılı çekinik bir alel tarafından ortaya çıkar.III. Yapışık kulak memesi fenotipini ortaya çıkaran alel baskındır.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Ayrık kulak memesi fenotipindeki bir adam ile ayrık kulak memesi fenotipindeki bir kadının ilk çocukları yapışık kulak memesi fenotipine sahip bir dişidir.

Buna göre;

I. Fenotipik farklılığın nedeni tek bir genin iki aleli olmasıdır.

II. Yapışık kulak memesi fenotipi X bağlantılı çekinik bir alel tarafından ortaya çıkar.

III. Yapışık kulak memesi fenotipini ortaya çıkaran alel baskındır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:58
  • Ayrık kulak memesi fenotipi, kulak memesinin kulak kepçesine bağlı olduğu bir durumdur.
  • Yapışık kulak memesi fenotipi ise, kulak memesinin kulak kepçesine yapışık olduğu bir durumdur.
  • Bu soruda, ayrık kulak memesi fenotipindeki bir adam ile ayrık kulak memesi fenotipindeki bir kadının ilk çocukları yapışık kulak memesi fenotipine sahip bir dişidir.
  • Bu, yapışık kulak memesi fenotipinin çekinik bir özellik olduğunu gösterir.
  • Çekinik özellikler, ancak iki aleli de çekinik olduğunda ortaya çıkar.
  • Bu nedenle, bu soruda verilen bilgilerden, yapışık kulak memesi fenotipinin tek bir genin iki aleli tarafından belirlendiğini anlayabiliriz.
  • Dolayısıyla, I. ifade doğrudur.
  • II. ifade yanlıştır, çünkü yapışık kulak memesi fenotipi X bağlantılı çekinik bir alel tarafından ortaya çıkmaz.
  • III. ifade yanlıştır, çünkü yapışık kulak memesi fenotipini ortaya çıkaran alel çekiniktir.
  • Bu nedenle, doğru cevap A) Yalnız I'dir.