I. Hücre zarıII. SitoplazmaIII. ÇekirdekIV. Fagositoz yapabilmeKemik dokuyu oluşturan osteosit hücreleri ile kan dokuda bulunan makrofaj hücrelerinin yapıları ve özellikleri incelendiğinde,  yukarıda verilen yapı ve olayların hangileri ortaktır?A)I, IIB) I, IIIC) II, IVD) I, II, IIIE) I, II, III, IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Hücre zarı

II. Sitoplazma

III. Çekirdek

IV. Fagositoz yapabilme

Kemik dokuyu oluşturan osteosit hücreleri ile kan dokuda bulunan makrofaj hücrelerinin yapıları ve özellikleri incelendiğinde,  yukarıda verilen yapı ve olayların hangileri ortaktır?


A)I, II
B) I, III
C) II, IV
D) I, II, III
E) I, II, III, IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:10

Kemik dokuyu oluşturan osteosit hücreleri ve kan dokusunda bulunan makrofaj hücrelerinin yapıları ve özellikleri benzeşir.

Ortak yapı ve olaylar:

1. Hücre zarı: Her iki hücrenin de çevresini saran bir hücre zarı bulunur. Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayırır ve maddelerin hücreye girip çıkmasını düzenler.

2. Sitoplazma: Her iki hücrenin de içi, sitoplazma adı verilen bir sıvı ile doludur. Sitoplazma, hücrenin yaşam aktivitelerini sürdürmesi için gerekli olan organelleri içerir.

3. Çekirdek: Her iki hücrenin de bir çekirdeği vardır. Çekirdek, hücrenin genetik materyalini içerir. Genetik materyal, hücrenin özelliklerini belirler.

4. Fagositoz yapabilme: Her iki hücre de fagositoz yapabilir. Fagositoz, hücrenin dış ortamdan partikülleri (küçük parçacıkları) içine almasıdır. Fagositoz, hücrenin savunma mekanizmasında rol oynar.

Bu nedenle, kemik dokuyu oluşturan osteosit hücreleri ile kan dokusunda bulunan makrofaj hücrelerinin ortak yapı ve olayları:

I. Hücre zarı II. Sitoplazma III. Çekirdek IV. Fagositoz yapabilme

olduğu anlaşılır.