Üzerinden akım geçen iletken telin yakınında bulunan çember şeklindeki iletken halka  I, II ve III yolları boyunca hareket ettiriliyor.Buna göreI. 1 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (+) yöndedir.II. 2 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (-) yöndedir.III. 3 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (+) yöndedir.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Üzerinden akım geçen iletken telin yakınında bulunan çember şeklindeki iletken halka  I, II ve III yolları boyunca hareket ettiriliyor.

Buna göre

I. 1 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (+) yöndedir.

II. 2 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (-) yöndedir.

III. 3 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (+) yöndedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:00

Soru: Çember şeklindeki iletken halka, üzerinden akım geçen iletken telin yakınında I, II ve III yolları boyunca hareket ettiriliyor. Buna göre; I. 1 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (+) yöndedir. II. 2 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (-) yöndedir. III. 3 numaralı yolda hareket ederken oluşan indüksiyon akımının yönü (+) yöndedir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Çember şeklindeki iletken halka; • I. yol boyunca hareket ettiğinde (artan manyetik akı) halka iletkende Lenz yasası gereği bu akışı azaltacak yönde bir akım oluşturur. • II. yol boyunca hareket ettiğinde (azalan manyetik akı) halka iletkende Lenz yasası gereği bu akışı artıracak yönde bir akım oluşturur. • III. yol boyunca hareket ettiğinde (sabit manyetik akı) halka iletkende indükleme olmaz.

Cevap: B) Yalnız III

Önemli Noktalar: • İletken telden geçen akım, etrafında manyetik alan oluşturur. • İletken telin yakınında bulunan iletken halka, bu manyetik alana maruz kalır. • İletken halka, manyetik alana maruz kaldığında içinde indüksiyon akımı oluşur. • Indüksiyon akımının yönü, Lenz yasasıyla belirlenir. • Lenz yasası, indüklenen akımın, manyetik akıyı azaltmaya çalıştığını belirtir.