I. İnsan bağırsağında yaşayan tenyaII. Bazı bakteri ve mantarların canlı atıklarını amonyağa çevirmeleriIII. Havanın serbest azotunu bağlayan ve baklagillerin kökünde yaşayan rizobiyum bakterileriIV. Köpek balığının beslenmesi esnasında etrafa yayılan artıklarla beslenen kılavuz balıklarıAşağıdakilerden hangisi bu beslenme şekillerinden biri değildir?A)Saprofit beslenmeB) Holozoik beslenmeC) KommensalizmD) MutualizmE) Parazitizm

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. İnsan bağırsağında yaşayan tenya

II. Bazı bakteri ve mantarların canlı atıklarını amonyağa çevirmeleri

III. Havanın serbest azotunu bağlayan ve baklagillerin kökünde yaşayan rizobiyum bakterileri

IV. Köpek balığının beslenmesi esnasında etrafa yayılan artıklarla beslenen kılavuz balıkları

Aşağıdakilerden hangisi bu beslenme şekillerinden biri değildir?


A)Saprofit beslenme
B) Holozoik beslenme
C) Kommensalizm
D) Mutualizm
E) Parazitizm

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:51
  1. Holozoik beslenme: Canlıların besinleri canlı olarak tüketmesidir. Hayvanlar genel olarak bu şekilde beslenir. Yani, hayvanlar besinlerini bitkilerden veya diğer hayvanlardan alırlar.
  2. Saprofit beslenme: Canlıların organik artıklarla (hayvan, bitki leşi ya da dışkısı gibi) beslenmesidir. Yani, besin kaynakları canlı değildir. Bu şekilde beslenen canlılara örnek olarak mantarlar, bakteriler ve bazı bitki türleri sayılabilir.
  3. Kommensalizm: Bir canlı diğer bir canlının davranışları ya da artıklarından faydalanarak yarar sağlarken diğer canlıya zarar vermez. Saprofitlerden farklı olarak besin olarak zararlı olan atıklar seçilmez, genelde yemek artıklarından beslenilir. Bu şekilde beslenme örneği olarak, kılavuz balığın köpek balığının yemek artıklarından faydalanması ya da etçil hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalar sayılabilir.
  4. Mutualizm: İki canlı da besin veya yaşam alanı gibi konularda birbirlerinden yararlanır ve canlılardan hiçbirine zarar gelmez. Yani, birlikte yaşadıklarında yaşama şansları artar. Bu şekilde beslenmeye örnek olarak, baklagillerin köklerinde azotu bağlayan ve buna karşılık bitkinin özsuyu ile beslenen bakteriler sayılabilir.
  5. Parazitizm: Bir canlı diğer canlıdan kendisine zarar vererek fayda sağlar. Ev sahibi canlıya sürekli zarar verebilir veya geçici olarak bağımlılık ilişkisi oluşturabilir. Örnek olarak, bitkilerde ve hayvanlarda hastalığa sebep olan ve bu şekilde beslenen tenya ismi verilen parazitler sayılabilir.

Cevap: B) Holozoik beslenme