Kontraktil kofulu aktif çalışan bir canlının yer aldığı  âlem ve bulunduğu ortam hangi seçenekte doğru verilmiştir?A)Bitki— HipertonikB) Bitki –HipotonikC) Protista—HipotonikD) Arke — HipertonikE) Protista— Hipertonik

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

 Kontraktil kofulu aktif çalışan bir canlının yer aldığı  âlem ve bulunduğu ortam hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A)Bitki— Hipertonik
B) Bitki –Hipotonik
C) Protista—Hipotonik
D) Arke — Hipertonik
E) Protista— Hipertonik

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:19

1. Adım: Aktif Çalışan Canlı

 • Soruda aktif çalışan bir canlıdan bahsediliyor.
 • Aktif çalışan canlı, ortamında sürekli hareket halinde olan ve işlevlerini yerine getiren canlıdır.
 • Bu canlılar, beslenme, boşaltım, solunum gibi temel işlevlerini yerine getirmek için aktif bir rol oynarlar.

2. Adım: Kontraktil Koful

 • Kontraktil koful, protistlerde bulunan bir organeldir.
 • Kontraktil koful, suyun ve atık maddelerin hücreden dışarı atılmasını sağlar.
 • Bu organel, düzenli olarak kasılarak hücre içindeki sıvıyı sıkıştırır ve onu hücre dışına atar.

3. Adım: Protista Âlemi ve Bulunduğu Ortam

 • Cevap seçeneğinde "Protista" âlemi yer alıyor.

 • Protista âlemi, tek hücreli veya çok hücreli canlıların bulunduğu bir âlemdir.

 • Protistler, çeşitli yaşam ortamlarında bulunabilirler. Bazıları suda, bazıları toprakta, bazıları da parazit olarak diğer canlıların vücudunda yaşayabilirler.

 • Cevap: "C) Protista—Hipotonik" seçeneği doğru cevaptır.

 • Protistler, genellikle hipotonik ortamlarda yaşarlar.

 • Hipotonik ortam, hücrenin dışındaki ortamın hücrenin içinden daha seyreltik olduğu ortamdır.