Ədədi silsinənin birinci, üçüncü və dördüncü hədlərinin cəmi 8-ə ikinci,dördüncü və beşinci hədlərinin cəmi isə 26 ya bərabərdir.bu silsilənin fərqini tapın

Soru:

Matematik · 2022-02-10 22:12:49
Ədədi silsinənin birinci, üçüncü və dördüncü hədlərinin cəmi 8-ə ikinci,dördüncü və beşinci hədlərinin cəmi isə 26 ya bərabərdir.bu silsilənin fərqini tapın