Bileşik önermeler 

Soru:

Matematik · 2022-05-06 15:09:31
Bileşik önermeler 

Açıklama:

Örnekler 

Onaylanan Cevaplar:

kralice
2022-05-06 15:21:23

Tek Kuvvet Özelliği

Her p önermesi için p ∧ p ≡ p olur.

ppp ∧ p
111
000

Değişme Özelliği

Her p ve q önermeleri için p ∧ q ≡ q ∧ p olur.

pqp ∧ qq ∧ p
1111
1000
0100
0000

Birleşme Özelliği

Her p, q, r önermesi için (p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r) olur.

pqrp∧qq∧r(p∧q)∧rp∧(q∧r)
1111111
1101000
1010000
1000000
0110100
0100000
0010000
0000000

Dağılma Özelliği

Her p, q ve r önermeleri için “ve” bağlacının “veya” üzerine dağılma özelliği aşağıdaki gibidir.

► “ve” bağlacının “veya” bağlacı üzerine soldan dağılma özelliği

p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

► “ve” bağlacının “veya” bağlacı üzerine sağdan dağılma özelliği

(q ∨ r) ∧ p ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

pqp ∨ q
111
101
011
000
kralice
2022-05-06 15:21:23

Tek Kuvvet Özelliği

Her p önermesi için p ∧ p ≡ p olur.

ppp ∧ p
111
000

Değişme Özelliği

Her p ve q önermeleri için p ∧ q ≡ q ∧ p olur.

pqp ∧ qq ∧ p
1111
1000
0100
0000

Birleşme Özelliği

Her p, q, r önermesi için (p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r) olur.

pqrp∧qq∧r(p∧q)∧rp∧(q∧r)
1111111
1101000
1010000
1000000
0110100
0100000
0010000
0000000

Dağılma Özelliği

Her p, q ve r önermeleri için “ve” bağlacının “veya” üzerine dağılma özelliği aşağıdaki gibidir.

► “ve” bağlacının “veya” bağlacı üzerine soldan dağılma özelliği

p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

► “ve” bağlacının “veya” bağlacı üzerine sağdan dağılma özelliği

(q ∨ r) ∧ p ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

pqp ∨ q
111
101
011
000