18- 19. yüzyıl birçok alanda gelişmelerin yaşandığı, felsefeden politikaya, ekonomiden toplumsal yaşama birçok alanda farklı bakış açılarının geliştirildiği bir dönemdir. Aydınlanma çağı olarak adlandırılan bu dönemde matbaa sayısındaki artış ve yazın alanındaki özgürleşmeyle beraber felsefe, edebi eserler aracılığıyla halk arasında yayılmıştır. Bu dönemde akla verilen önem bilim ve teknoloji alanında gelişmeler yaşanmasını sağlamış, bu gelişmeler de yine felsefeyi beslemiştir.Buna göre 18.yüzyıl felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?A)Farklı alanlardaki gelişmeler felsefenin konusu etkilemiştir.B) Düşünceyi sınırlayan otorite ve dogmalara karşı durulmuştur.C) Bilim insanı yanı sıra aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur.D) Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir.E) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. 

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

18- 19. yüzyıl birçok alanda gelişmelerin yaşandığı, felsefeden politikaya, ekonomiden toplumsal yaşama birçok alanda farklı bakış açılarının geliştirildiği bir dönemdir. Aydınlanma çağı olarak adlandırılan bu dönemde matbaa sayısındaki artış ve yazın alanındaki özgürleşmeyle beraber felsefe, edebi eserler aracılığıyla halk arasında yayılmıştır. Bu dönemde akla verilen önem bilim ve teknoloji alanında gelişmeler yaşanmasını sağlamış, bu gelişmeler de yine felsefeyi beslemiştir.

Buna göre 18.yüzyıl felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?


A)Farklı alanlardaki gelişmeler felsefenin konusu etkilemiştir.
B) Düşünceyi sınırlayan otorite ve dogmalara karşı durulmuştur.
C) Bilim insanı yanı sıra aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur.
D) Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir.
E) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. 

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:50
  1. Aydınlanma Çağı 18-19. yüzyıllarda, birçok alanda gelişmelerin yaşandığı bir dönemdi.
  2. Felsefe, Edebiyat ve Sanat alanlarında önemli eserler verildi.
  3. Matbaa sayısındaki artış ve yazın alanındaki özgürleşmeyle beraber felsefe, edebi eserler aracılığıyla halk arasında yayıldı.
  4. Akla verilen önemsen bilim ve teknoloji alanında gelişme yaşanması sağlandı.
  5. Düşünceyi sınırlayan otorite ve dogmalara karşı duruşma bu dönemle beraber başladı.
  6. Bilim insanı yanı sıra aydın ve yazarlar sınıfı oluştu.

Cevap: E) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.

Açıklama: Aydınlanma Çağı, düşüncenin özgürleşmesini ve akla dayalı bir bakış açısının benimsenmesini savunan bir dönemdir. Bu nedenle, kutsal metinlerin doğruluğuna odaklanan bir felsefe anlayışı bu dönemle uyumlu değildir.