Galileo Galilei, hem Aristoteles’in dünya merkezli anlayışından hem de kutsal kitaptan şüphe duymuş, Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. Galileo'nun reddettiği, dünyayı evrenin merkezine koyan anlayış kilise tarafından benimsenmiş olduğu için, engizisyon mahkemesi ondan dünyanın güneşin etrafında döndüğü yolundaki sözlerini geri almasını istemiştir. Leonardo Da Vinci de dinî yasaklara aldırmadan uçan makineler, savaş makineleri, bitkiler gibi konularda; anatomi ve mimarlık gibi pek çok alanda çalışmalarına devam etmiştir. Özellikle insan vücudu üzerinde çalışmalar yaparak yanlış inanç ve yargıları yıkmaya çalışmıştır.Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi desteklenmektedir?A)Din adamları her zaman bilimin ve felsefenin gelişmesini desteklemişlerdir.B) Bilim insanları ve dini otoriteler bilgi konusunda ters düşemez.C) Kültürel ve yasal sınırlamalar, bilim ve felsefenin gelişimini durduramaz.D) Bilimsel bilginin günlük yaşama uygulanması zaman alır.E) Bilimsel ve felsefi ilerleme, inanç ve dogmalar ışığında gelişir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Galileo Galilei, hem Aristoteles’in dünya merkezli anlayışından hem de kutsal kitaptan şüphe duymuş, Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. Galileo'nun reddettiği, dünyayı evrenin merkezine koyan anlayış kilise tarafından benimsenmiş olduğu için, engizisyon mahkemesi ondan dünyanın güneşin etrafında döndüğü yolundaki sözlerini geri almasını istemiştir. Leonardo Da Vinci de dinî yasaklara aldırmadan uçan makineler, savaş makineleri, bitkiler gibi konularda; anatomi ve mimarlık gibi pek çok alanda çalışmalarına devam etmiştir. Özellikle insan vücudu üzerinde çalışmalar yaparak yanlış inanç ve yargıları yıkmaya çalışmıştır.

Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi desteklenmektedir?


A)Din adamları her zaman bilimin ve felsefenin gelişmesini desteklemişlerdir.
B) Bilim insanları ve dini otoriteler bilgi konusunda ters düşemez.
C) Kültürel ve yasal sınırlamalar, bilim ve felsefenin gelişimini durduramaz.
D) Bilimsel bilginin günlük yaşama uygulanması zaman alır.
E) Bilimsel ve felsefi ilerleme, inanç ve dogmalar ışığında gelişir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:27

Galileo ve Leonardo da Vinci, Orta Çağ'da bilim ve felsefe çalışmalarına önemli katkılarda bulundular. Ancak, dini yasaklar ve engizisyon mahkemesi gibi kültürel ve yasal sınırlamalarla karşılaştılar.

Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğü fikrini savunduğu için kilise tarafından yargılandı ve sözlerini geri alması istendi. Ancak Galileo, geri adım atmadı ve çalışmalarını sürdürdü.

Leonardo da Vinci de dinî yasakları umursamadan uçan makineler ve anatomi gibi alanlarda çalışmalar yaptı ve birçok yanlış inanç ve yargıyı yıktı.

Bu örneklerden anlaşılacağı gibi, kültürel ve yasal sınırlamalar, bilim ve felsefenin gelişimini tamamen *durduramazlar.Bilim insanları ve filozoflar, bu sınırlamaları aşarak çalışmalarını sürdürebilirler ve yeni keşifler yapabilirler.

Cevap: C) Kültürel ve yasal sınırlamalar, bilim ve felsefenin gelişimini durduramaz.