Hücrelerde bulunabilecek disakkaritler maltoz, laktoz ve sükrozdur.Bu disakkaritlerin ortak özellikleri,I. Yapılarında glikoz bulundurmaII. Aynı hücrede üretilebilmeIII. Dehidrasyonda kullanılan monomer çeşitleriIV. Hidrolizleri sonucunda oluşacak monomer çeşitleriverilenlerden hangileri olamaz?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) II ve IVE) II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Hücrelerde bulunabilecek disakkaritler maltoz, laktoz ve sükrozdur.

Bu disakkaritlerin ortak özellikleri,

I. Yapılarında glikoz bulundurma

II. Aynı hücrede üretilebilme

III. Dehidrasyonda kullanılan monomer çeşitleri

IV. Hidrolizleri sonucunda oluşacak monomer çeşitleri

verilenlerden hangileri olamaz?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:42

1. Adım: Disakkaritlerin tanımını yap.

Disakkaritler, iki monosakaridin birleşmesiyle oluşan karbonhidratlardır. Monosakaritler, en basit şekerlerdir.

2. Adım: Verilen disakkaritlerin özelliklerini incele.

Maltoz, laktoz ve sükroz disakkaritleridir. Üçünün de yapısında glikoz bulunur. Aynı hücrede üretilebilirler. Fakat dehidrasyonda, laktoz, glikoz ve galaktoz gibi iki farklı monomer çeşidi kullanırlar. Diğer disakkaritler aynı monomer olan glikoz kullanırlar. Hidroliz sonucunda ise maltoz ve sükroz iki glikoz molekülüne ayrılırlar. Laktoz ise bir glikoz ve bir galaktoz molekülüne ayrılır.

3. Adım: Soruyu cevapla.

Soruda, disakkaritlerin ortak özelliklerinin hangileri olamayacağı sorulmuştur.

Cevap: E)II, III ve IV

Sonuç olarak sadece I. şık doğrudur.