Ekonomik kriz; bir ülke ekonomisinin seyrini tamamen değiştirecek etkiye sahip ve aniden ortaya çıkan krizdir. Ekonomik krize siyasal istikrarsızlık, finansal sektörlerde arz fazlalığı ya da talep daralması, deprem, yangın, sel baskını, teknolojik alanlardaki hızlı değişim, askeri darbeler ve dünyada yaşanan hızlı ekonomik değişimler neden olabilir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan 1994 ve 2001 ekonomik krizlerin ortaya çıkışında etkili olan ortak nedendir?A)Askerî müdahalelerin yaşanmasıB) Marmara depremiC) Siyasal istikrarsızlık yaşanmasıD) Bankaların Türk lirası talebiE) Teknolojideki değişime bankaların uyum sağlayamaması

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Ekonomik kriz; bir ülke ekonomisinin seyrini tamamen değiştirecek etkiye sahip ve aniden ortaya çıkan krizdir. Ekonomik krize siyasal istikrarsızlık, finansal sektörlerde arz fazlalığı ya da talep daralması, deprem, yangın, sel baskını, teknolojik alanlardaki hızlı değişim, askeri darbeler ve dünyada yaşanan hızlı ekonomik değişimler neden olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan 1994 ve 2001 ekonomik krizlerin ortaya çıkışında etkili olan ortak nedendir?


A)Askerî müdahalelerin yaşanması
B) Marmara depremi
C) Siyasal istikrarsızlık yaşanması
D) Bankaların Türk lirası talebi
E) Teknolojideki değişime bankaların uyum sağlayamaması

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:22:42

1994 ve 2001 ekonomik krizleri öncesinde Türkiye'de siyasi istikrarsızlık yaşandığını biliniyor. Yani, iktidarda bulunan kişi veya hükümet güçlü olamamış ve hızlı kararlar alarak ülkeyi yönetememiştir. Bu nedenle de ekonomide sıkıntılar ortaya çıkmış ve ekonomik kriz kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yakın geçmişe bakalım, örneğin 1994'te Türkiye'de koalisyon hükümeti iktidardaydı. Koalisyon hükümetleri, iki veya daha fazla partinin bir araya gelerek kurdukları hükümetlerdir. Bu hükümetler genellikle istikrarsızdır ve uzun süre iktidarda kalamazlar. 1994'teki koalisyon hükümeti de kısa sürede dağıldı ve erken seçim yapıldı. Bu siyasi istikrarsızlık, ekonomide belirsizliğe neden oldu ve krizin ortaya çıkmasını kolaylaştırdı.

Benzer şekilde 2001'de de Türkiye'de siyasi istikrarsızlık vardı. Bu dönemde de koalisyon hükümeti vardı ve hükümet, ekonomik krizle başa çıkamamıştı. Ekonomi giderek kötüye gitti ve sonunda 2001'de büyük bir ekonomik kriz yaşandı.

Sonuç olarak 1994 ve 2001'de yaşanan ekonomik krizlerdeki ortak neden siyasal istikrarsızlık yaşanmasıdır. Siyasi istikrarsızlık, ekonomide belirsizlik ve güvensizlik yaratır. Bu da krizlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Cevap: C) Siyasal istikrarsızlık yaşanması