Aşağıdakilerden hangisi 1960 ve 1980 yıllarında Türkiye'de görülen askeri darbelerin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?A)Çok partili hayatın kesintiye uğramasıB) Haksız yargılamaların olmasıC) Toplumsal travmaların yaşanmasıD) Ekonomik dengelerin sarsılmasıE) Liderlere siyaset yasağı getirilmesi

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Aşağıdakilerden hangisi 1960 ve 1980 yıllarında Türkiye'de görülen askeri darbelerin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?


A)Çok partili hayatın kesintiye uğraması
B) Haksız yargılamaların olması
C) Toplumsal travmaların yaşanması
D) Ekonomik dengelerin sarsılması
E) Liderlere siyaset yasağı getirilmesi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:22:01
 1. Türkiye, 1960 ve 1980 yıllarında iki askeri darbe gördü. Bu darbeler, yukarıdaki seçeneklerde verilen birçok olumsuz sonuca yol açtı. Soru, bu darbelerin yol açtığı sonuçlardan hangisinin olmadığını soruyor.
 2. Sorudaki seçenekleri tek tek ele alalım:
 • Çok partili hayatın kesintiye uğraması: Darbeler, çok partili hayatı kesintiye uğratarak tek adam yönetimlerine yol açtı.
 • Haksız yargılamaların olması: Darbeler sırasında, birçok kişi haksız yere yargılandı ve cezalandırıldı.
 • Toplumsal travmaların yaşanması: Darbeler, toplumda derin yaralar açarak toplumsal travmalara yol açtı.
 • Ekonomik dengelerin sarsılması: Darbeler, ekonomik dengeleri bozarak ekonomik krizlere neden oldu.
 • Liderlere siyaset yasağı getirilmesi: Darbeler, birçok lidere siyaset yasağı getirerek onları siyasi hayattan uzaklaştırdı.
 1. Bu seçeneklerden hangisinin darbelerin yol açtığı bir sonuç olmadığını bulalım.
 • Çok partili hayatın kesintiye uğraması: Darbeler sırasında çok partili hayat kesintiye uğradı.
 • Haksız yargılamaların olması: Darbeler sırasında haksız yargılamalar yapıldı.
 • Toplumsal travmaların yaşanması: Darbeler toplumda derin yaralar açarak travmalara yol açtı.
 • Ekonomik dengelerin sarsılması: Darbeler ekonomik dengeleri bozarak krizlere neden oldu.
 • Liderlere siyaset yasağı getirilmesi: Darbeler sırasında liderlere siyaset yasağı getirildi.
 1. Bu seçeneklerden hangisinin darbelerin yol açtığı bir sonuç olmadığını gördük: Çok partili hayatın kesintiye uğraması.
 2. Darbeler, çok partili hayatı kesintiye uğratmadı, aksine çok partili hayatı daha da güçlendirdi. Darbelerden sonra, çok partili hayat demokratikleşerek devam etti.

Cevap: A) Çok partili hayatın kesintiye uğraması