Skolastik dönemde Aristo mantığı önem kazanmıştır. Bu dönemde inanç konuları herkes tarafından anlaşılır ve kavranılır kılınmaya çalışılırken şüphecilik kesinlikle reddedilmiştir. Kilise ve din âlimleri ön planda yer almıştır.Bu parçaya dayanarak Skolastik felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A)Mantık, felsefenin kılavuzu olmuştur.B) Mantık, Tanrı’nın yarattıklarını anlamak için kullanılmıştır.C) Doğru davranışın belirleyicisi felsefe olmuştur.D) Filozofların yerini din alimleri almıştır.E) Mantık, toplumsal hayatın düzenleyicisi olmuştur.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Skolastik dönemde Aristo mantığı önem kazanmıştır. Bu dönemde inanç konuları herkes tarafından anlaşılır ve kavranılır kılınmaya çalışılırken şüphecilik kesinlikle reddedilmiştir. Kilise ve din âlimleri ön planda yer almıştır.

Bu parçaya dayanarak Skolastik felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A)Mantık, felsefenin kılavuzu olmuştur.
B) Mantık, Tanrı’nın yarattıklarını anlamak için kullanılmıştır.
C) Doğru davranışın belirleyicisi felsefe olmuştur.
D) Filozofların yerini din alimleri almıştır.
E) Mantık, toplumsal hayatın düzenleyicisi olmuştur.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.