Hücrede gerçekleşen;I. ReplikasyonII. TranskripsiyonIII. Translasyonolaylarının tümünde aşağıdaki moleküllerden hangisi ortak olarak tüketilir?A)DeoksiribozB) AdeninC) EnzimD) ATPE) Amino asit

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Hücrede gerçekleşen;

I. Replikasyon

II. Transkripsiyon

III. Translasyon

olaylarının tümünde aşağıdaki moleküllerden hangisi ortak olarak tüketilir?


A)Deoksiriboz
B) Adenin
C) Enzim
D) ATP
E) Amino asit

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:03
  1. Hücrede gerçekleşen replikasyon, transkripsiyon ve translasyon olaylarının tümü enerji gerektirir.
  2. Bu olaylarda kullanılan enerji, ATP (Adenozin Trifosfat) molekülünden sağlanır.
  3. ATP, hücrenin enerji para birimi olarak bilinir.
  4. ATP, içindeki kimyasal bağları kırarak enerji açığa çıkarır.
  5. Bu enerji, replikasyon, transkripsiyon ve translasyon olaylarının gerçekleşmesi için kullanılır.
  6. Sonuç olarak, hücrede gerçekleşen bu üç olayda da ortak olarak tüketilen molekül ATP'dir.

Cevap: D) ATP