I) Kur’an-ı Kerim    II) Hadis   III) Kelam   IV) Antik Yunan FelsefesiYukarıdakilerden hangisi İslam felsefesinin ortaya çıkışında etkili olmuştur?A)I ve IIB) I, II ve IIIC) I, II ve IVD) II, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

I) Kur’an-ı Kerim    II) Hadis   III) Kelam   IV) Antik Yunan Felsefesi

Yukarıdakilerden hangisi İslam felsefesinin ortaya çıkışında etkili olmuştur?


A)I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:49
  1. İslam felsefesi, İslam düşüncesinin temel ilkelerini analiz eden ve açıklayan bir felsefe dalıdır.

  2. Kur'an-ı Kerim, Hadis, Kelam ve Antik Yunan Felsefesi, İslam felsefesinin ortaya çıkışında etkili olmuştur.

  3. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabı olup, Allah'ın Hz. Muhammed'e indirdiği mesajları içerir.

  4. Hadis, Hz. Peygamber'in sözlerini ve uygulamalarını içeren rivayetlerdir.

  5. Kelam, İslam'ın temel inançlarını akli olarak savunan ve eleştiren felsefi bir disiplindir.

  6. Antik Yunan Felsefesi, özellikle Aristo ve Platon'un çalışmaları, İslam filozofları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur ve bu felsefede kullanılmış olan mantık ve metafizik ilkelerin benimsenmesine zemin hazırlamiştir.

Cevap: E) I, II, III ve IV