"Aristoteles mantığının kökleri Platon’un idea öğretisindedir. Platon gibi Aristoteles için de, gerçek varlık tümeldir ve tümelin bilgisi de kavramdır. Ancak Aristoteles’e göre Platon, idealarla fenomenler, tümel ile tekil arasında inandırıcı bir bağ kuramamıştır."Bu parçada sözü edilen, Aristoteles’in karşı çıktığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?A)Bilgiye ulaşma konusunda duyulara güvenilemez.B) Genel geçer ve kesin bilgi ancak akıl yoluyla elde edilebilir.C) İdealar, tek tek nesnelerin özüdür.D) Gerçek varlık akılla kavranabilen idealar dünyasındadır.E) İdealar ve fenomenler birbiri ile ilişkilidir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

"Aristoteles mantığının kökleri Platon’un idea öğretisindedir. Platon gibi Aristoteles için de, gerçek varlık tümeldir ve tümelin bilgisi de kavramdır. Ancak Aristoteles’e göre Platon, idealarla fenomenler, tümel ile tekil arasında inandırıcı bir bağ kuramamıştır."

Bu parçada sözü edilen, Aristoteles’in karşı çıktığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?


A)Bilgiye ulaşma konusunda duyulara güvenilemez.
B) Genel geçer ve kesin bilgi ancak akıl yoluyla elde edilebilir.
C) İdealar, tek tek nesnelerin özüdür.
D) Gerçek varlık akılla kavranabilen idealar dünyasındadır.
E) İdealar ve fenomenler birbiri ile ilişkilidir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:16

Adım 1: Aristoteles, Platon'un gerçek dünyanın sadece fikirlerden oluştuğu fikrine karşı çıktı.

Adım 2: Aristoteles, gerçek dünyanın hem fikirlerden hem de fiziksel nesnelerden oluştuğunu savundu.

Adım 3: Aristoteles'e göre fikirler tek başlarına var olmazlar. Fikirler her zaman fiziksel bir nesneye bağlıdırlar.

Adım 4: Aristoteles, fiziksel nesnelerin doğayı anlamak için önemli olduğunu savundu.

Adım 5: Aristoteles, Platon'un fikir ve fiziksel nesneler arasındaki bağlantıyı düzgün bir şekilde açıklayamadığını savundu.

Cevap: D) Gerçek varlık akılla kavranabilen idealar dünyasındadır.