A)2B) 4C) 5D) 6E) 7

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55


A)2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:28:04

Soru: A)2B) 4C) 5D) 6E) 7

Cevap: A) 2

Açıklama:

  1. Bu soru bir seçim sorusudur.
  2. Soru şudur: Aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıdır?
  3. Asal sayılar, 1'den büyük ve sadece 1'e ve kendisine tam bölünen sayılardır.
  4. Örnek olarak, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 vb. asal sayılardır.
  5. 2, 1'den büyük ve sadece 1'e ve kendisine tam bölünür.
  6. 4, 1'den büyük ama 1'e, 2'ye ve kendisine tam bölünür.
  7. 5, 1'den büyük ve sadece 1'e ve kendisine tam bölünür.
  8. 6, 1'den büyük ama 1'e, 2'ye, 3'e ve kendisine tam bölünür.
  9. 7, 1'den büyüktür ve sadece 1'e ve kendisine tam bölünür.
  10. Bu nedenle, asal sayıların listesinde sadece 2 bulunur.

Cevap: A) 2