Aşağıdakilerden hangisi Sovyet yayılmacılığına karşı tepki niteliğinde değildir?A)BAB'ın kurulmasıB) Eisenhower DoktriniC) Truman DoktriniD) NATO'nun kurulmasıE) Marshall Planı

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet yayılmacılığına karşı tepki niteliğinde değildir?


A)BAB'ın kurulması
B) Eisenhower Doktrini
C) Truman Doktrini
D) NATO'nun kurulması
E) Marshall Planı

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:30
  • Sovyet yayılmacılığı, Sovyetler Birliği'nin askeri ve siyasi gücünü kullanarak diğer ülkeler üzerindeki etkisini artırma politikasıdır.
  • BAB (Bağlantısızlar Hareketi), Sovyetler Birliği ve Batı Bloğu arasında tarafsız kalmayı amaçlayan ülkeler tarafından kurulan bir örgüttür.
  • Eisenhower Doktrini, Ortadoğu'daki Sovyet yayılmacılığını önlemek için ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower tarafından ilan edilen bir politikadır.
  • Truman Doktrini, Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığına karşı koymak için ABD Başkanı Harry S. Truman tarafından ilan edilen bir politikadır.
  • NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), Sovyetler Birliği'nin Batı Avrupa'yı işgalini önlemek için ABD ve Batı Avrupa ülkeleri tarafından kurulan bir askeri ittifakıdır.
  • Marshall Planı, Batı Avrupa'nın Sovyetler Birliği'nin ekonomik etkisinden kurtulması için ABD tarafından başlatılan bir ekonomik yardım programıdır.

Aşağıdaki politikalardan hangisi Sovyet yayılmacılığına karşı bir tepki olarak değil, başka bir nedenle uygulanmıştır?

  • BAB (Bağlantısızlar Hareketi), Sovyet yayılmacılığına karşı bir tepki olarak değil, taraf tutmamak ve ülkelerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını korumak amacıyla kurulmuştur.

Dolayısıyla, cevap A) BAB'ın kurulmasıdır.