Spinoza, etik anlayışında, insanı doğanın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir. Spinoza, insanın tüm eylemlerinin, hem zihinsel hem de fiziksel eylemlerinin daha önceki nedenler tarafından belirlendiğini söyler.Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi B.Spinoza’nın ahlak görüşüne uygundur?A)İnsan bu evrenin bir parçası olduğundan aslında özgür değildir.B) Ahlaki değerler evrensellikten yoksundur.C) İyiliğin temel ölçütü ahlaklı davranmaktır.D) Ahlaki eylemin amacı acıdan uzaklaşmak olmalıdır.E) Temeli insan iradesi olan evrensel bir ahlak anlayışı vardır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Spinoza, etik anlayışında, insanı doğanın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir. Spinoza, insanın tüm eylemlerinin, hem zihinsel hem de fiziksel eylemlerinin daha önceki nedenler tarafından belirlendiğini söyler.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi B.Spinoza’nın ahlak görüşüne uygundur?


A)İnsan bu evrenin bir parçası olduğundan aslında özgür değildir.
B) Ahlaki değerler evrensellikten yoksundur.
C) İyiliğin temel ölçütü ahlaklı davranmaktır.
D) Ahlaki eylemin amacı acıdan uzaklaşmak olmalıdır.
E) Temeli insan iradesi olan evrensel bir ahlak anlayışı vardır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:48

Adım 1: Spinoza'nın etik anlayışında, insan doğanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, insanların evrenin geri kalanıyla aynı doğal yasalar tarafından yönetildiği anlamına gelir.

Adım 2: Spinoza, insanın tüm eylemlerinin, hem zihinsel hem de fiziksel eylemlerinin daha önceki nedenler tarafından belirlendiğini söyler. Bu, insanların özgür iradesi olmadığı anlamına gelmez, ancak özgür iradelerinin sınırlı olduğu anlamına gelir.

Adım 3: Buna göre, Spinoza'nın ahlak görüşüne uygun yargı以下の通り:

A) İnsan bu evrenin bir parçası olduğundan aslında özgür değildir.

Bu yargı, Spinoza'nın etik anlayışına uygundur, çünkü insanların özgür iradelerinin sınırlı olduğunu ve eylemlerinin daha önceki nedenler tarafından belirlendiğini söyler.

B) Ahlaki değerler evrensellikten yoksundur.

Bu yargı, Spinoza'nın etik anlayışına uymaz, çünkü Spinoza ahlaki değerlerin evrensel olduğuna inanır.

C) İyiliğin temel ölçütü ahlaklı davranmaktır.

Bu yargı, Spinoza'nın etik anlayışına uymaz, çünkü Spinoza iyiliğin temel ölçütünün mutluluk veya zevk olduğunu düşünür.

D) Ahlaki eylemin amacı acıdan uzaklaşmak olmalıdır.

Bu yargı, Spinoza'nın etik anlayışına uymaz, çünkü Spinoza ahlaki eylemin amacının mutluluğa ulaşmak olduğunu düşünür.

E) Temeli insan iradesi olan evrensel bir ahlak anlayışı vardır.

Bu yargı, Spinoza'nın etik anlayışına uymaz, çünkü Spinoza ahlaki değerlerin evrensel olduğuna inanır, ancak bunların insan iradesi tarafından temel alınmadığını düşünür.

Sonuç olarak, Spinoza'nın ahlak görüşüne uygun yargı A) İnsan bu evrenin bir parçası olduğundan aslında özgür değildir.'dır.