Komünite biyoçeşitliliği ile ilgili olarak,I. Tür sayısı aynı olan iki komünitenin birey sayıları da eşittir.II. Yükselti arttıkça tür çeşitliliği azalır.III. Tropik kuşakta tür çeşitliliği daha fazladır. ifadelerden hangisi yanlıştır?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) I ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Komünite biyoçeşitliliği ile ilgili olarak,

I. Tür sayısı aynı olan iki komünitenin birey sayıları da eşittir.

II. Yükselti arttıkça tür çeşitliliği azalır.

III. Tropik kuşakta tür çeşitliliği daha fazladır.

 ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:15

1. Adım: Komünite biyoçeşitliliği kavramını açıkla.

  • Komünite biyoçeşitliliği, belirli bir alanda yaşayan canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder.

2. Adım: Her bir ifadeyi ayrı ayrı ele alarak doğru mu yanlış mı belirle.

  • I. Tür sayısı aynı olan iki komünitenin birey sayıları da eşittir.
    • Bu ifade yanlıştır. Tür sayısı aynı olan iki komünitenin birey sayıları farklı olabilir. Örneğin, bir ormanda 10 farklı ağaç türü ve 100 ağaç bireyi bulunabilirken, başka bir ormanda yine 10 farklı ağaç türü ancak sadece 50 ağaç bireyi bulunabilir.
  • II. Yükselti arttıkça tür çeşitliliği azalır.
    • Bu ifade doğrudur. Yükselti arttıkça hava sıcaklığı düşer, oksijen seviyesi azalır ve yaşam koşulları zorlaşır. Bu nedenle, yüksek rakımlı alanlarda yaşayan canlı çeşitliliği daha düşüktür.
  • III. Tropik kuşakta tür çeşitliliği daha fazladır.
    • Bu ifade doğrudur. Tropik kuşak, yıl boyunca sıcak ve nemli bir iklime sahiptir. Bu nedenle, tropik kuşakta yaşayan canlı çeşitliliği daha fazladır.

Sonuç: A) Yalnız I ifadesi yanlıştır çünkü tür sayısı aynı olan iki komünitenin birey sayıları eşit olmayabilir.