Yarıçapı 2 m olan O merkezli yörünge üzerinde düzgün çembersel hareket yapan K cismi 900 lik yayı 3 saniyede taramaktadır.K cisminin merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir? (π = 3)A)3B) 2C) 1D) 1/2E) 1/3

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Yarıçapı 2 m olan O merkezli yörünge üzerinde düzgün çembersel hareket yapan K cismi 90lik yayı 3 saniyede taramaktadır.

K cisminin merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir? (π = 3)


A)3
B) 2
C) 1
D) 1/2
E) 1/3

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:55

1. Adım: Çembersel Hareket Nedir?

  • Çembersel hareket, bir cismin dairesel bir yörünge boyunca hareket etmesidir.

2. Adım: Radyal (Merkezcil) İvme Nedir?

  • Radyal (merkezcil) ivme, çembersel hareket yapan bir cismin merkezine doğru olan ivmesidir.

3. Adım: Radyal İvmenin Formülü

  • Radyal ivmenin formülü, a = v²/r'dir. Bu formülde, a radyal ivme, v cismin hızı ve r çemberin yarıçapıdır.

4. Adım: Soruyu Çözmek

  • Soruda, yarıçapı 2 metre olan bir çember üzerinde hareket eden bir cisim verilmiştir. Bu cisim, 900 metrelik yayı 3 saniyede taramaktır. Cismin merkezcil ivmesini bulmak için öncelikle hızını bulmalıyız. Hız, mesafe / zaman olarak hesaplanır. Bu durumda, hız = 900 metre / 3 saniye = 300 metre/saniyedir.
  • Daha sonra, radyal ivmenin formülünü kullanarak cismin merkezcil ivmesini hesaplayabiliriz: a = v²/r = (300 m/s)² / 2 m = 45000 m²/s² = 45000 m/s².

5. Adım: Sonuç

  • Cismin merkezcil ivmesinin büyüklüğü 45000 m/s²'dir.

Cevap: D) 1/2