Verilen tepkimede Z maddesi bir dipeptit ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)I dehidrasyon, II hidroliz reaksiyonudur.B) Y molekülü Z molekülünden daha küçüktür.C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır.D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz.E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00
Ödev Yardım Forum

Verilen tepkimede Z maddesi bir dipeptit ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)I dehidrasyon, II hidroliz reaksiyonudur.
B) Y molekülü Z molekülünden daha küçüktür.
C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır.
D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz.
E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:02

Adım 1: Verilen tepkimede Z maddesi bir dipeptit olduğuna göre X ve Y molekülleri iki tane amino asittir.

Adım 2: I numaralı reaksiyon dehidrasyon reaksiyonudur. Bu reaksiyonda iki amino asit arasında peptit bağı kurularak su molekülü açığa çıkar.

Adım 3: II numaralı reaksiyon hidroliz reaksiyonudur. Bu reaksiyonda peptit bağı su molekülü alınarak parçalanır ve iki amino asit açığa çıkar.

Adım 4: Y molekülü iki amino asitten oluştuğu için Z molekülünden daha küçüktür.

Adım 5: X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır.

Adım 6: X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılabilir.

Cevabımız: E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır.

Özetle: Dipeptit, iki amino asidin bir araya gelerek peptit bağı kurmasıyla oluşur. Dehidrasyon reaksiyonunda su molekülü açığa çıkarak peptit bağı kurulur. Hidroliz reaksiyonunda su molekülü alınarak peptit bağı parçalanır. Y molekülü Z molekülünden daha küçüktür. X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılabilir. Her iki reaksiyonda da ATP kullanılmaz.