A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) I ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:27:52

Soru:

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Cevap C) Yalnız III

Adımlar:

  1. I. ifade, "Aynı kütleler için köşeli hız aynıdır, ω=2πf" düzlemin doğru olduğuna işaret eder, dolayısıyla I. doğru bir ifadedir.

  2. II. ifade, "Farklı kütleler için köşeden hız farklıdır" demekle karışıklık yaratabilir, ama IV. ifadedeki "kümeler" düzleminin doğru olduğuna işaret eder, bununla birlikte artan kütle, azalan hız demektir ve III. ifade doğru kabul edilebilir.

  3. III. ifade, "Tüm hareketlerde köşeli hız sabittir" yanlış bir ifadedir, çünkü köşeli hız, ivme ile de ilgilidir ve sabit değildir.

  4. IV. ifade, "Farklı kütleler, farklı kuvvetlerle aynı yörünge üzerinde farklı merkezcil ivme oluşturabilir." doğru bir ifadedir, çünkü merkezcil ivme, kütle ve yörünge yarıçapı ile ilgilidir.

  5. V. ifade, "Doğrusal hız, köşeli hızın sabit olduğu durumlarda sabittir" yanlış bir ifadedir, çünkü doğrusal hız, yörünge yarıçapı ile de ilgilidir ve sabit değildir.

Sonuç:

Cevabımız C) Yalnız III'tür. III. ifade dışında diğer tüm ifadeler doğru kabul edilebilir.