I. Enzim sentezlemesiII. Aktif hareket yapmasıIII. Çürümüş atıklar üzerinde beslenebilmesiYukarıda verilen olaylardan  hangileri bakterinin dış ortama enzim salgıladığını kesin olarak ispatlar?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

I. Enzim sentezlemesi

II. Aktif hareket yapması

III. Çürümüş atıklar üzerinde beslenebilmesi

Yukarıda verilen olaylardan  hangileri bakterinin dış ortama enzim salgıladığını kesin olarak ispatlar?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:51
  1. Enzim sentezlemesi: Bakteriler, metabolik süreçlerini gerçekleştirmek için enzim üretirler.
  2. Aktif hareket yapması: Bazı bakteriler, kamçı veya tüycük gibi hareket organelleri sayesinde hareket edebilirler. Fakat bazı bakteriler yer değiştirebilir. Bu özellik, dış ortama enzim salgıladığını direkt olarak göstermez.
  3. Çürümüş atıklar üzerinde beslenebilmesi: Bazı bakteriler, çürümüş atıklar gibi organik maddeleri besin olarak kullanabilirler. Bakterileri beslenirken enzim salgıladıklarını gösterir.

Bu adımlardan hareketle, cevap C) Yalnız III'tür.

Çürümüş atıklar üzerinde beslenebilmesi, bakterinin dış ortama enzim salgıladığını kesin olarak ispatlar.