Aşağıda verilen;I. Adana'nın hava ısısı 10ºC'dir.II. 40ºC sıcaklık, 20ºC sıcaklığın 2 katıdır.III. Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme sıcaklık akışı olur.yargılarından hangileri bilimsel olarak doğru bir ifade değildir?A)Yalnız lB) Yalnız llC) Yalnız lllD) l ve llE) l, ll ve lll

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55

Aşağıda verilen;

I. Adana'nın hava ısısı 10ºC'dir.

II. 40ºC sıcaklık, 20ºC sıcaklığın 2 katıdır.

III. Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme sıcaklık akışı olur.

yargılarından hangileri bilimsel olarak doğru bir ifade değildir?


A)Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve ll
E) l, ll ve lll

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:08
  • "I. Adana'nın hava ısısı 10ºC'dir." ifadesi bilimsel olarak doğrudur. Çünkü sıcaklık bir bölgenin hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir ve Adana'nın hava sıcaklığı 10ºC olabilir.

  • "II. 40ºC sıcaklık, 20ºC sıcaklığın 2 katıdır." ifadesi Bilimsel olarak yanlıştır, 20ºC x 1,5 = 30ºC olur, yani 40ºC, 20ºC'nin iki katından daha fazla sıcaklık değeridir.

  • "III. Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme sıcaklık akışı olur." ifadesi, bilimsel olarak doğrudur. Bu, ısı akışının sıcak cisimlerden soğuk cisimlere doğru aktığı ilkesine dayanır.

  • Bu üç yargıdan yalnızca II. yanlıştır. Bu nedenle, doğru cevap E) I, II ve III'tür.

Cevap: E) I, II ve III