İmpulsun iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A)Bir nöronda impulsun yönü genellikle dentritten akson ucuna doğrudur.B) İmpulsun aktarılması nörotransmitter adı verilen çeşitli kimyasallar yardımıyla gerçekleşir.C) Sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler sürekli kalarak uyarının aktarılmasını kolaylaştırır.D) İmpuls iletimi elektrokimyasal olarak gerçekleşen bir olaydır.E) Miyelin kılıf bir çeşit izolasyon sağlayarak, impuls iletim hızını artırır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

İmpulsun iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Bir nöronda impulsun yönü genellikle dentritten akson ucuna doğrudur.
B) İmpulsun aktarılması nörotransmitter adı verilen çeşitli kimyasallar yardımıyla gerçekleşir.
C) Sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler sürekli kalarak uyarının aktarılmasını kolaylaştırır.
D) İmpuls iletimi elektrokimyasal olarak gerçekleşen bir olaydır.
E) Miyelin kılıf bir çeşit izolasyon sağlayarak, impuls iletim hızını artırır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:46:46
  1. Nöronda impuls iletimi genellikle dentritten akson ucuna doğru gerçekleşir.
  2. İmpulsun aktarılması nörotransmitter adı verilen çeşitli kimyasallar yardımıyla gerçekleşir.
  3. Sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler sürekli kalmaz, aksine salınır ve hızla geri alınır.
  4. İmpuls iletimi elektrokimyasal olarak gerçekleşen bir olaydır.
  5. Miyelin kılıf bir çeşit izolasyon sağlayarak, impuls iletim hızını artırır.

Cevap: C) Sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler sürekli kalarak uyarının aktarılmasını kolaylaştırır.