Özdeş yaylarla kurulan yayların ucuna  m kütleli cisimler asılarak sürtünmesiz ortamlarda harmonik hareket yaptırılıyor. Periyotlar sırası ile T1, T2 veT3'tür.Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir?A)T1 = T2  > T3B) T2 = T3  > T1C) T1 > T2  > T3D) T3 > T2  > T1E) T1 = T2  = T3

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Özdeş yaylarla kurulan yayların ucuna  m kütleli cisimler asılarak sürtünmesiz ortamlarda harmonik hareket yaptırılıyor. Periyotlar sırası ile T1, T2 veT3'tür.

Buna göre T1, T2 ve Tarasındaki ilişki nedir?


A)T1 = T2  > T3
B) T= T3  > T1
C) T1 > T2  > T3
D) T> T2  > T1
E) T1 = T = T3

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:16

Özdeş Yaylarla Kurulan Yayların Ucuna Asılan Cisimlerin Periyodu

 1. Periyot Nedir?

  • Periyot, bir olayın başlangıcından aynı hareketin bir sonraki başlangıcı arasında geçen zamandır.
  • Başka bir deyişle, bir cismin belli bir yönde hareket edip aynı yönde başladığı yerden tekrar geçmesi için geçen zamandır.
 2. Harmonik Hareket Nedir?

  • Harmonik hareket, bir cismin belirli bir nokta veya denge durumu etrafında düzenli olarak tekrarlanan hareketidir.
  • Yaylı bir cismin hareketi harmonik harekettir.
 3. Özdeş Yaylar Nedir?

  • Özdeş yaylar, aynı uzunluğa, aynı sertliğe ve aynı kütleye sahip yaylardır.
 4. Periyot ile Kütle Arasındaki İlişki

  • Özdeş yaylara asılan cisimlerin kütleleri farklı ise, periyotları da farklı olacaktır.
  • Kütle arttıkça, yayı uzatmak için daha fazla güç gerekir ve bu da cismin hareketini yavaşlatır.
  • Bu nedenle, kütle arttıkça periyot artar.
 5. Periyot Arasındaki İlişki

  • Özdeş yaylara asılan cisimlerin kütleleri aynıysa, periyotları da aynı olacaktır.
  • Bu nedenle, T1 = T2 = T3 olur.

Sonuç:

Özdeş yaylara asılan aynı ataletli cisimlerin periyotları aynıdır. Cevap: E) T1 = T2 = T3