Ekoton bölge aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.Ekoton bölge ile ilgili,I. Her iki ekosisteme ait türleri bulundurur.II. İklim çeşitliliği fazladır.III. Toleransı düşük olan canlılar yaşar.İfadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Ekoton bölge aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Ekoton bölge ile ilgili,

I. Her iki ekosisteme ait türleri bulundurur.

II. İklim çeşitliliği fazladır.

III. Toleransı düşük olan canlılar yaşar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:56

Ekoton Bölgesi Nedir?

  • İki farklı ekosistemin birleştiği bölgeye ekoton bölgesi adı verilir.
  • Ekoton bölgeleri genelde ormanlık alanlar ve kır alanları, sulak alanlar ve kuru alanlar, çöl alanları ve vadi alanları gibi birbirinden farklı iklime ve topografyaya sahip alanların birleştiği yerlerde oluşur.

Ekoton Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

  • Ekoton bölgeleri, her iki ekosisteme ait türleri bulundurur.
  • İklim çeşitliliği fazladır.
  • Toleransı yüksek olan canlılar yaşar.

Bu Soruda Doğru Olan İfadeler Hangileridir?

  • I. Her iki ekosisteme ait türleri bulundurur. (Doğru)
  • II. İklim çeşitliliği fazladır. (Doğru)
  • III. Toleransı düşük olan canlılar yaşar. (Yanlış)

Cevap:

C) I ve II