Hidrojen atomuna ait enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.A, B ve C ışımalarının frekansları fA, fB ve fC arasındaki ilişki nedir?A)fA = fB = fCB) fA = fB > fCC) fA > fB > fCD) fA < fB = fCE) fA > fC > fB

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Hidrojen atomuna ait enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.

A, B ve C ışımalarının frekansları fA, fB ve fC arasındaki ilişki nedir?


A)fA = fB = fC
B) fA = fB > fC
C) fA > fB > fC
D) fA < fB = fC
E) fA > fC > fB

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:36

1. Enerji Düzeyleri:

 • Hidrojen atomunun enerji seviyeleri, elektronların bulunabileceği belirli bölgelerdir.
 • Bu seviyeler, çekirdeğe olan uzaklıklarına göre düzenlenir, daha uzak seviyeler daha yüksek enerjiye sahiptir.

2. Fotoklor Etkisi:

 • Bir atoma ışık verilirse, elektronlar daha yüksek enerji seviyelerine geçebilirler.
 • Bu geçişler sırasında, emilen ışık frekansı elektronun kazandığı enerjiye eşittir.

3. Frekans ve Enerji:

 • Fotoklor etkisinde, daha yüksek frekanslı ışık daha fazla enerji taşımaktadır.

4. Sorunun Cevaplanması:

 • Verilen şekle göre:
  • A ışıması, elektronun n=2 seviyesinden n=1 seviyesine geçişiyle oluşmaktadır.
  • B ışıması, elektronun n=3 seviyesinden n=1 seviyesine geçişiyle oluşmaktadır.
  • C ışıması, elektronun n=3 seviyesinden n=2 seviyesine geçişiyle oluşmaktadır.
 • Bu geçişler sırasında, emilen ışık frekansı elektronun kazandığı enerjiye eşittir.
 • Daha yüksek frekanslı ışık daha fazla enerji taşımaktadır.
 • Dolayısıyla, bu geçişler sırasında elektronların kazandığı enerji şu şekildedir:
  • A ışımasında: En fazla enerji kazandığı için fA en büyüktür.
  • B ışımasında: A'ya göre daha az enerji kazanır, fB daha küçüktür.
  • C ışımasında: En küçük enerji kazandığı için fC en küçüktür.

Sonuç:

 • fA > fB > fC