Cıva atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir.Buna göre taban durumunda bulunan cıva atomlarını 3,85 eV enerjili X, 4,86 eV enerjili Y, 6,67 eV enerjili Z fotonlarından hangileri uyarabilir?A)Yalnız XB) X ve YC) X ve ZD) Y ve ZE) X, Y ve Z

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Cıva atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir.

Buna göre taban durumunda bulunan cıva atomlarını 3,85 eV enerjili X, 4,86 eV enerjili Y, 6,67 eV enerjili Z fotonlarından hangileri uyarabilir?


A)Yalnız X
B) X ve Y
C) X ve Z
D) Y ve Z
E) X, Y ve Z

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:49
 1. Cıva atomunun enerji düzeyleri diyagramı, atomun farklı enerji düzeylerini gösteren bir şema.

 2. Taban durumu, atomun en düşük enerji düzeyidir.

 3. Uyarılmış hal, atomun daha yüksek bir enerji düzeyinde olmasıdır.

 4. Fotonlar, ışık parçacıklarıdır.

 5. Fotonin enerjisi, iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir.

 6. Uyarıcı fotonlar, bir atomun taban durumundan daha yüksek bir enerji düzeyine geçmesine neden olan fotonlardır.

 7. Cıva atomlarının enerji düzeyleri diyagramına göre, şunları anlayabiliriz:

  • Cıva atomları, 0,38 eV, 2,54 eV ve 3,85 eV enerji düzeylerine sahiptir.
  • X fotonu, 3,85 eV enerjiye sahiptir.
  • Y fotonu, 4,86 eV enerjiye sahiptir.
  • Z fotonu, 6,67 eV enerjiye sahiptir.
 8. Uyarıcı fotonlar, bir atomun taban durumundan daha yüksek bir enerji düzeyine geçmesine neden olan fotonlardır. Yani, hangi fotonlar uyarıcı fotonlardır?

  • Y fotonu, cıva atomunu 3,85 eV enerji düzeyinden 4,86 eV enerji düzeyine geçirebilir.
  • Z fotonu, cıva atomunu 3,85 eV enerji düzeyinden 6,67 eV enerji düzeyine geçirebilir.
 9. Bu nedenle, taban durumunda bulunan cıva atomlarını uyarabilen fotonlar şunlardır:

  • Y fotonları
  • Z fotonları
 10. Sonuç olarak, doğru cevap D şıkkıdır.

Cevap: D) Y ve Z