Hücrenin kalıtım maddesi içerdiği bilgisi hücre teorisine sonradan eklenmiştir. Bunun nedeni olarak;I. Işık mikroskobunun geliştirilmesiII. Elektron mikroskobunun geliştirilmesiIII. Hücre bölünmesinin tespit edilmesigelişmelerinden hangileri gösterilebilir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Hücrenin kalıtım maddesi içerdiği bilgisi hücre teorisine sonradan eklenmiştir. Bunun nedeni olarak;

I. Işık mikroskobunun geliştirilmesi

II. Elektron mikroskobunun geliştirilmesi

III. Hücre bölünmesinin tespit edilmesi

gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:55
  • Hücre teorisi, hücrelerin tüm canlıların temel birimi olduğunu, tüm hücrelerin diğer hücrelerden türediğini ve her hücrenin tüm canlıların temel özellikleri için gerekli olan bilgileri içeren bir genetik materyale sahip olduğunu belirtir.
  • Hücrenin kalıtım maddesi içerdiği bilgisi, hücre teorisine sonradan eklenmiştir. Bunun nedeni, elektron mikroskobunun geliştirilmesidir.
  • Elektron mikroskobu, canlıların ve cansızların çok küçük yapısal birimlerini gözlemlemeyi sağlayan bir mikroskoptur. Elektron mikroskobuyla, hücrenin yapısal birimleri ve genetik materyali ayrıntılı olarak incelenebilmiştir.
  • Işık mikroskobu yeterince büyüteç gücüne sahip olmadığı için, hücrenin genetik materyalini gözlemlemek için uygun değildir.
  • Hücre bölünmesinin tespiti, kalıtım maddesinin nesilden nesle aktarılması için gereklidir, ancak hücre bölünmesinin tespiti, hücrenin kalıtım maddesi içerdiği bilgisi için yeterli değildir, çünkü genetik materyalin hücre bölünmesi sırasında nasıl aktarıldığı hakkında bilgi vermez.

    Cevap: B) Yalnız II