Din ve felsefe, tarihsel süreç içerisinde birbiriyle ilişki içinde olmuştur. Özellikle MS 2.- MS 15. yüzyılda İslamiyet ve Hristiyanlık, bazı felsefi görüşlerle karşı karşıya gelmiş olsa da başka bazı problemleri konusunda da felsefeden yararlanmıştır. Bu parçada sözü edilen durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A)Dini düşüncelerin temellendirilmesinde felsefeye ihtiyaç duyulmasıB) Din adamlarının aynı zamanda felsefeyle ilgilenmesiC) Din ve felsefenin varlığa yaklaşımının aynı olmasıD) Ortaçağ'da özellikle Avrupa'da tutuculuğun artmasıE) Bazı filozofların dini baskıdan kurtulma çabası

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Din ve felsefe, tarihsel süreç içerisinde birbiriyle ilişki içinde olmuştur. Özellikle MS 2.- MS 15. yüzyılda İslamiyet ve Hristiyanlık, bazı felsefi görüşlerle karşı karşıya gelmiş olsa da başka bazı problemleri konusunda da felsefeden yararlanmıştır. 

Bu parçada sözü edilen durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)Dini düşüncelerin temellendirilmesinde felsefeye ihtiyaç duyulması
B) Din adamlarının aynı zamanda felsefeyle ilgilenmesi
C) Din ve felsefenin varlığa yaklaşımının aynı olması
D) Ortaçağ'da özellikle Avrupa'da tutuculuğun artması
E) Bazı filozofların dini baskıdan kurtulma çabası

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:29
  1. Din ve felsefe, tarih boyunca birbirleriyle yakın ve karmaşık bir ilişki içinde olmuştur.
  2. Din, insanların evreni, yaşamı ve Tanrı'yı anlamlandırma çabalarıyla ilgilidir.
  3. Felsefe ise, insanların dünyayı, anlamını ve bilgiyi sorgulama çabalarıyla ilgilidir.
  4. Bazı durumlarda, din ve felsefe birbiriyle çatışmıştır. Örneğin, bazı filozoflar dini inançları eleştirmiş veya reddetmiştir.
  5. Bazı durumlarda ise, din ve felsefe birbiriyle uyumlu veya destekleyici olmuştur. Örneğin, bazı filozoflar dini inançları felsefi olarak açıklamaya çalışmış veya savunmuştur.
  6. Özellikle MS 2.- MS 15. yüzyılda, İslamiyet ve Hristiyanlık gibi dinler, bazı felsefi görüşlerle karşı karşıya gelmiştir.
  7. Ancak bu dinler, aynı zamanda başka bazı problemleri konusunda da felsefeden yararlanmıştır.
  8. Örneğin, dini düşüncelerin temellendirilmesinde, ahlaki ilkelerin belirlenmesinde ve evrenin düzeninin açıklanmasında felsefi düşüncelerden yararlanılmıştır.

Cevap: A) Dini düşüncelerin temellendirilmesinde felsefeye ihtiyaç duyulması