A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:28:33

Soru:

  • Benzer terimler: Toplamı 0'a eşit olan sayıların terimlerine benzer terimler denilir. Örneğin, 2 ve -2 benzer terimlerdir.

  • Parantez dışına çıkarma: Bir terim parantez içindeyse, parantezi kaldırabilirsin. Örneğin, (2 + 3) - 5 = 2 + 3 - 5 = 0

  • Terimleri birleştirme: Benzer terimleri birleştirebilirsin. Örneğin, 2x + 3x = 5x

Cevap:

D) II ve III

Bu cevap doğrudur çünkü:

  • II. adım doğru: 2x + 3x = 5x çünkü benzer terimleri birleştirdik.

  • III. adım da doğru: 5x - 2x = 3x çünkü benzer terimleri birleştirdik.