Aydınlanma, insanın dünyasını algılamada ve biçimlendirmede geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı ile hayatını aydınlatmaya girişmesidir.  Buna bir de Kant'ın klasikleşmiş Aydınlanma tanımını ekleyelim. Kant'a göre: "Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklı kullanmaya başlamasıdır". Ona göre, insan bu duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması yüzünden düşmüştür çünkü insan şimdiye kadar aklını kendi başına kullanamamış, hep başkalarının kılavuzluğunu aramıştır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi aydınlanma düşüncesine uygundur?A)Doğru eylem geleneklere uygun olandır.B) Davranışı belirleyen otoritelerdir.C) Dini kaynaklar, en önemli kılavuzdur.D) Hayat, aklın kullanılması ile anlamlanır.E) İnsanı mutsuz eden aklın kendisidir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Aydınlanma, insanın dünyasını algılamada ve biçimlendirmede geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı ile hayatını aydınlatmaya girişmesidir.  Buna bir de Kant'ın klasikleşmiş Aydınlanma tanımını ekleyelim. Kant'a göre: "Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklı kullanmaya başlamasıdır". Ona göre, insan bu duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması yüzünden düşmüştür çünkü insan şimdiye kadar aklını kendi başına kullanamamış, hep başkalarının kılavuzluğunu aramıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi aydınlanma düşüncesine uygundur?


A)Doğru eylem geleneklere uygun olandır.
B) Davranışı belirleyen otoritelerdir.
C) Dini kaynaklar, en önemli kılavuzdur.
D) Hayat, aklın kullanılması ile anlamlanır.
E) İnsanı mutsuz eden aklın kendisidir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:37
  1. Aydınlanma, insanın dünyasını algılamada ve biçimlendirmede geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı ile hayatını aydınlatmaya girişmesidir.
  2. Kant'a göre, insan, kendi aklını kullanmaması yüzünden ergin olma durumuna düşmüştür.
  3. Aydınlanma düşüncesi, insanın kendi aklını kullanarak hayatına anlam katması gerektiğini savunur.
  4. Doğru eylem, geleneklere uygun olan değil, akla uygun olandır.
  5. Davranışı belirleyen, otoriteler değil, kendi aklımızdır.
  6. Dini kaynaklar, en önemli kılavuz değildir.
  7. Hayat, aklın kullanılması ile anlamlanır.
  8. İnsanı mutsuz eden, aklın kendisi değil, aklını kullanmamasıdır.

Cevap: D) Hayat, aklın kullanılması ile anlamlanır.