Bohr atom modeli ile ilgili,I.Elektronların açısal momentumu  nin tam katlarıdır.II.Elektron kararlı yöründe dolanırken ışıma yapmaz.III.Elektron çembersel yörüngede hareket eder.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) I ve IIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Bohr atom modeli ile ilgili,

I.Elektronların açısal momentumu  nin tam katlarıdır.

II.Elektron kararlı yöründe dolanırken ışıma yapmaz.

III.Elektron çembersel yörüngede hareket eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:37

1. Adım: Bohr Atom Modeli Nedir?

Bohr atom modeli, elektronların çekirdek etrafında belirli yörüngelerde hareket ettiğini ileri süren bir atom modelidir. Bu model, 1913 yılında Niels Bohr tarafından önerilmiştir.

2. Adım: Elektronların Açısal Momentumunun Tam Katlarıdır.

Bohr atom modelinde, elektronların açısal momentumu (L), Planck sabitinin tam katlarıdır. Bu, elektronların yalnızca belirli açısal hızlarda hareket edebileceği anlamına gelir.

3. Adım: Elektron Kararlı Yörüngelerinde Dolanırken Işıma Yapmaz.

Bohr atom modelinde, elektronlar kararlı yörüngelerinde dolanırken ışıma yapmazlar. Bu, elektronların enerji kaybetmediği anlamına gelir.

4. Adım: Elektronlar Çembersel Yörüngede Hareket Eder.

Bohr atom modelinde, elektronlar çembersel yörüngelerde hareket ederler. Bu, elektronların düzlemsel bir yörüngede hareket ettiği anlamına gelir.

5. Adım: Sonuç

Bu soruya göre, Bohr atom modeli ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: E) I, II ve III

Açıklama:

Bohr atom modelinde, elektronların açısal momentumu Planck sabitinin tam katlarıdır, elektronlar kararlı yörüngelerinde dolanırken ışıma yapmazlar ve elektronlar çembersel yörüngede hareket ederler. Dolayısıyla, tüm ifadeler doğrudur.