Şekil-I'deki sarkacın periyodu T1, Şekil-II'deki sarkacın periyodu T2 olduğuna göre T1/T2 oranı kaçtır? (α<5o ve sürtünmeler ihmal edilmektedir.)A)1/3B) 2/5C) 1/2D) 2/3E) 2

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Şekil-I'deki sarkacın periyodu T1, Şekil-II'deki sarkacın periyodu T2 olduğuna göre T1/T2 oranı kaçtır? (α<5o ve sürtünmeler ihmal edilmektedir.)


A)1/3
B) 2/5
C) 1/2
D) 2/3
E) 2

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:20
  1. Sarkacın periyodu, sarkacın bir dengesizlikten sonra tekrar aynı noktaya dönmesi için geçen zamandır.
  2. Sarkacın periyodu, sarkacın uzunluğuna ve ivmelenmesine bağlıdır.
  3. Sarkacın uzunluğu ne kadar uzun olursa, periyodu da o kadar uzun olur.
  4. İvmelenme ne kadar büyük olursa, periyodu da o kadar kısa olur.
  5. Şekil I'de sarkacın uzunluğu, Şekil II'ye göre daha kısa.
  6. Aynı şekilde Şekil II'deki sarkacın ivmelenmesi Şekil I'deki sarkaca göre daha büyük.
  7. Bu nedenle, Şekil II'deki sarkacın periyodu, Şekil I'deki sarkaçtan daha kısa olur.
  8. Bu yüzden, T1/T2 oranı, 1/2'dir.

Cevap: C) 1/2