I. Afganistan,II. Azerbaycan,III. Kırgızistan,IV. Kazakistan,V. GürcistanYukarıda verilenlerden hangileri SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devletleri arasında gösterilebilir? A)Yalnız IIB) Yalnız IV C) II, III ve IV D) I, III ve VE) III, IV ve V

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

I. Afganistan,

II. Azerbaycan,

III. Kırgızistan,

IV. Kazakistan,

V. Gürcistan

Yukarıda verilenlerden hangileri SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devletleri arasında gösterilebilir? 


A)Yalnız II
B) Yalnız IV 
C) II, III ve IV 
D) I, III ve V
E) III, IV ve V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:22:21
  1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 1991 yılında dağıldığında, bünyesindeki birçok ülke bağımsızlığını ilan etti.
  2. Bu ülkelerden bazıları Türk kökenliydi ve SSCB'nin dağılmasıyla birlikte bağımsız Türk devletleri olarak ortaya çıktılar.
  3. Soruda verilen ülkelerden Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan Türk kökenli ülkelerdir ve SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız hale geldikleri için "bağımsız olan Türk devletleri" arasında gösterilebilirler.

Sonuç olarak, doğru cevap C) II, III ve IV'tür.