I. AdeninII. DeoksiribozIII. UrasilIV. RibozV. Fosforik asitYukarıda verilenlerden hangileri bir deoksiribonükleotitin yapısında kesinlikle yer alır?A)II ve V B) I, II ve V C) I, III ve VD) II, III ve IV E) III, IV ve V

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

I. Adenin

II. Deoksiriboz

III. Urasil

IV. Riboz

V. Fosforik asit

Yukarıda verilenlerden hangileri bir deoksiribonükleotitin yapısında kesinlikle yer alır?


A)II ve V 
B) I, II ve V 
C) I, III ve V
D) II, III ve IV 
E) III, IV ve V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:25
 • DNA, genetik bilgimizi taşıyan bir moleküldür.
 • DNA, parmak izi gibidir, her insanın kendine özgü genetik materyali vardır.
 • DNA, dört farklı nükleotitten oluşur: Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C)
 • Her nükleotit üç parçadan oluşur: fosfat, şeker ve azotlu baz.
 • DNA'daki şeker, deoksiriboz adlı bir şekerdir.
 • DNA'daki azotlu bazlar, A, T, G ve C'dir.
 • DNA'daki fosfat, fosforik asit adlı bir maddedir.

Soruya geri dönecek olursak:

 • Deoksiribonükleotit, DNA'nın yapı taşı olan moleküldür.
 • Deoksiribonükleotit, deoksiriboz, fosforik asit ve azotlu baz olmak üzere üç parçadan oluşur.
 • DNA'da bulunan azotlu bazlar, A, T, G ve C'dir.
 • Dolayısıyla, bir deoksiribonükleotitin yapısında kesinlikle yer alan moleküller deoksiriboz ve fosforik asittir.

Cevap: A) II ve V