Aşağıdakilerden hangisi bütün RNA çeşitleri için ortak özelliktir?A)Ribozomun yapısına katılmaB) Hidrojen bağı içermeC) Amino asitleri ribozoma taşımaD) DNA'daki genetik bilgiyi ribozoma taşımaE) DNA üzerinden sentezlenme

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Aşağıdakilerden hangisi bütün RNA çeşitleri için ortak özelliktir?


A)Ribozomun yapısına katılma
B) Hidrojen bağı içerme
C) Amino asitleri ribozoma taşıma
D) DNA'daki genetik bilgiyi ribozoma taşıma
E) DNA üzerinden sentezlenme

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:39:28
  1. RNA ve DNA, bilgi depolayan iki önemli nükleik asit molekülüdür.
  2. RNA, DNA'dan farklı olarak tek sarmallı bir yapıya sahiptir.
  3. RNA'nın yapısal birimi nükleotiddir ve her nükleotid, bir şeker molekülü (riboz), bir fosfat grubu ve bir azotlu bazdan oluşur.
  4. RNA'da dört azotlu baz bulunur: adenin (A), uracil (U), guanin (G) ve sitozin (C).
  5. RNA'nın sentezi DNA üzerinden gerçekleşir.
  6. Tamamlayıcı baz eşleşmesi, nükleik asitlerdeki azotlu bazların arasındaki bağlanma şeklidir. A, T'ye ve C, G'ye bağlanır.
  7. RNA, DNA'nın genetik bilgisini ribozoma taşır ve protein sentezini kontrol eder.

Özetle, RNA'nın bütün çeşitleri için ortak özellik, DNA üzerinden sentezlenmesidir.