Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir?A)Hücreyi korur.B) Hücreye şekil verir.C) Hücreye enerji verir.D) Sitoplazmanın dağılmasını önler.E) Madde alışverişini sağlar.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir?


A)Hücreyi korur.
B) Hücreye şekil verir.
C) Hücreye enerji verir.
D) Sitoplazmanın dağılmasını önler.
E) Madde alışverişini sağlar.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:25

Adım 1- Hücre Zarının Görevlerine Genel Bakış Gelecek:

 • Hücre zarı, hücrenin dış çeperi etrafında bulunan ince bir yapıdır.
 • Hücrenin şeklini korur, içeriklerini bir arada tutar ve dış ortamla olan etkileşimi sağlar.

Adım 2- Hücre Zarının Görevlerini Ayrıntılı Olarak İnceleyelim:

 • Hücreyi korur:

  • Hücre zarı, hücrenin iç ortamını dış ortamdan ayırır ve korur.
  • Böylece, hücrenin içerideki maddeleri dışarı çıkmasını, dışarıdaki zararlı maddelerin içeri girmesini önler.
 • Hücreye şekil verir:

  • Hücre zarı, hücrenin şeklini korumasına yardımcı olur.
  • Esnektir ve hücrenin çeşitli şekillerde bulunmasını sağlar.
 • Hücreye enerji verir:**

  • Hücre zarı, hücreye enerji sağlamaz.
  • Enerji üretimi, mitokondri gibi diğer hücre organelleri tarafından yapılır. BOnun görevi korumaktır.
 • Sitoplazmanın dağılmasını önler:

  • Sitoplazma, hücrenin iç kısmında bulunan jel benzeri bir maddedir.
  • Hücre zarı, sitoplazmanın dağılmasını önler ve hücrenin bütünlüğünü korur.
 • Madde alışverişini sağlar:

  • Hücre zarı, hücre ve dış ortam arasında madde alışverişini sağlar.
  • Besin maddeleri, gazlar ve atık maddeler hücre zarı üzerinden hücreye girer veya çıkar.

Sonuç:

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir? A) Hücreyi korur. B) Hücreye şekil verir. C) Hücreye enerji verir. D) Sitoplazmanın dağılmasını önler. E) Madde alışverişini sağlar.

Cevap: C) Hücreye enerji verir.