Hareket, göreceli bir kavram olup aynı zamanda referans sistemlerine göre farklı şekillerde yorumlanabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)Dünya'da duran bir cisim Ay'a göre hareketlidir.B) Ay'ın hep aynı yüzünü görmemiz Ay'ın durgun olduğunu gösterir.C) Hareket halindeki gemide durgun olan bir kişinin denize göre bir hızı yoktur.D) Hareketli trenin kompartımanında oturan kişilerin yere göre hızı sıfırdır.E) Dönme dolapta dönen insanlar yere göre durgundurlar.

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Hareket, göreceli bir kavram olup aynı zamanda referans sistemlerine göre farklı şekillerde yorumlanabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A)Dünya'da duran bir cisim Ay'a göre hareketlidir.
B) Ay'ın hep aynı yüzünü görmemiz Ay'ın durgun olduğunu gösterir.
C) Hareket halindeki gemide durgun olan bir kişinin denize göre bir hızı yoktur.
D) Hareketli trenin kompartımanında oturan kişilerin yere göre hızı sıfırdır.
E) Dönme dolapta dönen insanlar yere göre durgundurlar.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:24:55

1- İzafi hareket ilkesi: DİNGİN, Günlük hayattaki gözlemlerimizde, hareketin bağımsız bir özelliği olduğunu düşünürüz. Ancak, fizik bilimi göstermiştir ki, hareket göreceli bir kavramdır ve aynı zamanda referans sistemlerine göre farklı şekillerde yorumlanabilir.

2- Hareketin farklı referans sistemlerine göre farklı algılanması: •GÜL, Dünya'da hareketsiz görünen bir nesne, Ay'dan bakıldığında hareketli olarak algılanabilir. Bunun nedeni, Dünya'nın ve Ay'ın farklı referans sistemleri oluşturmasıdır.

- Dünya referans sistemi: Dünya'da durduğunuzu varsayın. Bu referans sisteminden bakıldığında, etrafınızdaki nesneler hareketsiz görünür. Ancak, Dünya aslında Güneş etrafında dönmektedir. Bu, Dünya üzerindeki tüm nesnelerin de Güneş etrafında hareket ettiği anlamına gelir.

- Ay referans sistemi: Ay'da durduğunuzu varsayın. Bu referans sisteminden bakıldığında, Dünya hareketli olarak algılanır. Çünkü, Dünya hem kendi ekseni etrafında dönmektedir, hem de Güneş etrafında dönmektedir. Ayrıca, Dünya ve Ay birbirleri etrafında da dönmektedirler.

- Sonuç:

Dünya'da duran bir cisim, Ay'a göre hareketlidir.

Ay'ın hep aynı yüzünü görmemiz, Ay'ın durgun olduğunu göstermez. ÇARDAKLI, Ay da kendi ekseni etrafında dönmektedir. Ancak, bu dönüş çok uzun sürmektedir (yaklaşık 27 Dünya günü). Bu nedenle, Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her zaman aynı yüzünü görürüz.

Hareket halindeki gemide durgun olan bir kişinin, denize göre bir hızı yoktur.

Hareketli trenin kompartımanında oturan kişilerin, yere göre hızı sıfırdır.

Dönme dolapta dönen insanlar, yere göre hareketlidirler..