l. Kemik iliğill. Göz hücresilll. İnsan yumurta hücresilV. Göbek kordonu kanıYukarıda belirtilenlerden hangileri kök hücre kaynağı olarak kullanılmaktadır?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IVE) III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

l. Kemik iliği

ll. Göz hücresi

lll. İnsan yumurta hücresi

lV. Göbek kordonu kanı

Yukarıda belirtilenlerden hangileri kök hücre kaynağı olarak kullanılmaktadır?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:21
  1. Kök hücreler: Vücutta bulunan ve yeni hücrelere dönüşebilen özel hücrelerdir.

  2. Kemik iliği: Uzun kemiklerin içinde bulunan yumuşak doku. Kemik iliği, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yanı sıra trombositlerin de üretildiği yerdir.

  3. Göz hücresi: Gözün çeşitli bölgelerinde bulunan hücreler. Göz hücreleri, ışığı algılamak ve görmemizi sağlamak için önemlidir.

  4. İnsan yumurta hücresi: Kadının yumurtalığında bulunan, döllendiğinde yeni bir canlı hayata başlayabilecek hücre.

  5. Göbek kordonu kanı: Bebeğin göbek kordonunda bulunan kan. Göbek kordonu kanı, kök hücre açısından zengindir.

Yukarıda belirtilenlerden hangileri kök hücre kaynağı olarak kullanılmaktadır?

Cevap: D) I ve IV

  • Kemik iliği: Kök hücre kaynağı olarak kullanılmaktadır.
  • Göz hücresi: Kök hücre kaynağı olarak kullanılmamaktadır.
  • İnsan yumurta hücresi: Kök hücre kaynağı olarak kullanılmamaktadır.
  • Göbek kordonu kanı: Kök hücre kaynağı olarak kullanılmaktadır.