Aşağıda verilen;Büyüklük            BirimI. Uzunluk            metreII. Kütle                kilogramIII. Kuvvet            newtonIV. Hız                  metre/saniyefiziksel büyüklük birim eşleşmelerinin hangileri doğrudur?A)I ve IIB) I ve IIIC) I, II ve IIID) I, II ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Aşağıda verilen;

Büyüklük            Birim

I. Uzunluk            metre

II. Kütle                kilogram

III. Kuvvet            newton

IV. Hız                  metre/saniye

fiziksel büyüklük birim eşleşmelerinin hangileri doğrudur?


A)I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:02

Soru: Aşağıda verilen;

Büyüklük                   Birim I. Uzunluk                   metre II. Kütle                      kilogram III. Kuvvet                    newton IV. Hız                           metre/saniye

fiziksel büyüklük birim eşleşmelerinin hangileri doğrudur?

A)I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Cevap: E) I, II, III ve IV

Cevap: E) I, II, III ve IV

Açıklama:

  • Metre uzunluk birimidir.
  • Kilogram kütle birimidir.
  • Newton kuvvet birimidir.
  • Metre/saniye hız birimidir.

Sonuç olarak, tüm eşleşmeler doğrudur.