Pikniğe giden bir aile çaylarının daha uzun süre sıcak kalması için termos kullanmaktadır.Bu olayda fiziğin hangi alt dalından faydalanılmaktadır?A)Nükleer fizikB) TermodinamikC) Katıhal fiziğiD) Atom fiziğiE) Mekanik

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Pikniğe giden bir aile çaylarının daha uzun süre sıcak kalması için termos kullanmaktadır.

Bu olayda fiziğin hangi alt dalından faydalanılmaktadır?


A)Nükleer fizik
B) Termodinamik
C) Katıhal fiziği
D) Atom fiziği
E) Mekanik

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:00

Pikniğe giden bir aile çaylarının daha uzun süre sıcak kalması için termos kullanıyor. Bu olayda fiziğin hangi alt dalından faydalanılıyor?

Adım 1: Termosun amacını anlamak

Termoslar, sıvıları belirli bir sıcaklıkta tutmak için kullanılan kaplardır. Genellikle sıcak sıvıları sıcak, soğuk sıvıları ise soğuk tutarlar.

Adım 2: Termosun çalışma prensibini anlamak

Termoslar, içlerindeki sıvının sıcaklığını korumak için çift cidarlı yapılırlar. Bu iki duvar arasındaki boşluk vakumdur, yani hava veya başka bir gaz içermez. Hava veya gaz ısıyı iletir, bu nedenle vakum ortamı ısı transferini önler ve sıvının sıcaklığının korunmasına yardımcı olur.

Adım 3: Fiziğin hangi alt dalının termosun çalışma prensibiyle ilgili olduğunu belirlemek

Termodinamik, ısı ve enerjinin davranışını inceleyen fiziğin bir alt dalıdır. Termosun çalışma prensibi, ısı transferiyle ilgilidir. Bu nedenle, termosun çalışma prensibiyle ilgili olan fiziğin alt dalı termodinamiktir.

Cevap: B) Termodinamik