Aşağıdaki bitkilerden hangisi emeçleriyle konak bitkiden ihtiyacı olan organik maddeyi alır?A)Kara yosunuB) Ökse otuC) Canavar otuD) Eğrelti otuE) Böcekçil bitki

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıdaki bitkilerden hangisi emeçleriyle konak bitkiden ihtiyacı olan organik maddeyi alır?


A)Kara yosunu
B) Ökse otu
C) Canavar otu
D) Eğrelti otu
E) Böcekçil bitki

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:33

Adım 1: Emeç Nedir? Emeçler, bazı bitkilerin gövdesinden veya yapraklarından çıkan ince, uzun yapılardır. Bu yapılar, bitkinin konak bitkiden besin ve su almasını sağlar.

Adım 2: Canavar Otu Nedir? Canavar otu, ete ve hayvansal ürünlere karşı ısrarcı ve yüksek oranda ilgi duyan bir bitki türüdür.

Adım 3: Canavar Otu Nasıl Beslenir? Canavar otu, konak bitkisinden ihtiyacı olan organik maddeyi emeçleriyle alır. Pencereleri vardır ve yaydıkları koku ile etçil hayvanları çekerler ve sık içlerindeki susuz sıvı ile de kazanmak istedikleri etçil hayvanı içine çekip hapseder ve içinde ki suları akar ve etçil hayvan proteinini ve suyu içinde tutar.

Cevap: Canavar otu