I. Konak olarak kullandığı canlıların kanlarını emmeleriII. Tek hücreli olmalarıIII. DNA replikasyonu yapabilmeleriParazit yaşayan canlıların tamamında yukarıdaki özelliklerden hangileri ortak görülür?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) I ve IIIE) II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Konak olarak kullandığı canlıların kanlarını emmeleri

II. Tek hücreli olmaları

III. DNA replikasyonu yapabilmeleri

Parazit yaşayan canlıların tamamında yukarıdaki özelliklerden hangileri ortak görülür?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:36
  1. Parazit yaşayan canlılar, başka canlıların üzerinde veya içinde yaşayan ve bu canlıya zarar veren organizmalardır.
  2. I. Konak olarak kullandığı canlıların kanlarını emmeleri özelliği, sadece bazı parazit türlerinde görülen bir özelliktir. Örneğin, sivrisinekler kan emici parazitlerdir. Ancak, tüm parazitler kan emmez. Örneğin, bağırsak kurtları ve tifo mikrobu kan emmezler.
  3. II. Tek hücreli olmaları özelliği, bazı parazit türlerinde görülen bir özelliktir. Örneğin, amip ve giardia tek hücreli parazitlerdir. Ancak, tüm parazitler tek hücreli değildir. Örneğin, solucanlar ve bitler çok hücreli parazitlerdir.
  4. III. DNA replikasyonu yapabilmeleri özelliği, tüm canlılarda ortak olarak görülen bir özelliktir. DNA replikasyonu, canlıların genetik materyalinin kopyalanması işlemidir. Bu işlem, canlıların büyümesi, gelişmesi ve üremeleri için gereklidir.

Sonuç olarak, parazit yaşayan canlıların tamamında yalnızca DNA replikasyonu yapabilme özelliği ortak görülür.

Cevap: B) Yalnız III